Phòng & giá

SUPERIOR

TỪ: VND 400000 /Đêm
BED: 01 King bed 
MAX: 02 Adults
SIZE: 20m²
VIEW: No view
PRICE: 400000++VND
XEM THÊM Đặt phòng

DELUXE DOUBLE LAKE VIEW OR WINDOW

TỪ: VND 500000 /Đêm
BED: 01 King bed
MAX: 02 Adults
SIZE: 25 m²
VIEW: City VIew
PRICE: 500000++ VND
XEM THÊM Đặt phòng

DELUXE KING SUITE

TỪ: VND 600000 /Đêm
BED: 01 Queen bed 
MAX: 02 Adults
SIZE: 30 m²
VIEW: Neighbour view
PRICE: 30++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

EXECUTIVE DOUBLE OR TWINS ROOM

TỪ: VND 600000 /Đêm
Giường: 01 King Size Bed
Tối đa: 01 Người lớn
Kích thước: 32m²
View: City view
Price: 600000++ VND
XEM THÊM Đặt phòng

JUNIOR SUITE BALCONY

TỪ: VND 700000 /Đêm
Giường: 01 King size bed
Kích thước: 28 m²
View: Balcony with city view
Price: 700 000++ VND
XEM THÊM Đặt phòng

EXECUTIVE TRIPLE ROOM

TỪ: VND 850000 /Đêm
Giường: 01 Queen Size Bed + 01 Single Bed
Tối đa: 03 Người lớn
Kích thước: 32 m²
View: Neibour view
Price: 850000++ VND
XEM THÊM Đặt phòng

FAMILY SUITE WITH BALCONY

TỪ: VND 1250000 /Đêm
  • Giường: 02 Queen Size Bed
  • Tối đa: 04 Người lớn
  • Kích thước: 40 m²
  • View: Standing balcony with neighbour view
  • Price: 50++ USD 
XEM THÊM Đặt phòng

039 6789 889